Uitgangspunten
Streefwaarde
Landelijk gemiddelde
Bedrijfssituatie
Aantal melkkoeien
75    
Aantal pinken (> 1 jaar)
50    
Tussenkalftijd 365 dagen 420 dagen     dagen
Kosten langere tussenkalftijd (€ / dag / dier)
€ 1,15 /dag  € /dag
Verlies wegens langere tussenkalftijd € 4.743,75
Afvoer wegens vruchtbaarheid 5% 8%     %
Kosten vervangende vaars
€ 900  €
Opbrengst verkoop koe
€ 600  €
Verlies door extra afvoer € 675,00
Inseminatiegetal melkvee 1,50 2,00    
Inseminatiegetal jongvee 1,30 1,50    
Kosten verbruik te veel rietjes
(€ / rietje)

€ 15,00  €
Verlies wegens hoger inseminatiegetal € 1.312,50
Afkalfleeftijd vaarzen 24 maanden 26 maanden     maanden
Kosten langere opfokduur jongvee
(€ / dag / dier)

€ 1,25 /dag  € /dag
Verlies door hogere afkalfleeftijd vaarzen € 3.750,00
Totale schade verminderde vruchtbaarheid € 10.481,25